Global HF (Ionospheric Map)

Wednesday, September 1, 2010

Plot pada 1 Sept 2010

Berdasarkan gambaran sebelah ini pola pada 1 sept 2010. Plot yang berwarna maroon meliputi keseluruhan Asia Tenggara. Apakah kesannya kepada propagasi.

Melalui perbualan antara saya dan 9w2esm, beliau memaklumkan bahawa pernah beliau mencuba dengan halaan yagi kearah plot yang berwarna maroon untuk ujian.

Ternyata ia memberi impak yang besar kepada polar RF semasa berada di plot tersebut.

Kesannya RF kita akan menjadi berselerak dan seolah olah lapisan ini menekan RF untuk berada pada low take off. Ya ka?

Kita akan sentiasa menkaji kesan plot warna ini kepada propagasi kita. Jadi hari ini, kita dengar apa yang akan berlaku.

72..de 9w2di

No comments: