Global HF (Ionospheric Map)

Friday, January 7, 2011

Apa itu World Radiocommunication Conference (WRC)World Radiocommunication Conference (WRC) yang diadakan setiap tiga hingga empat tahun adalah Forum Antarabangsa di mana negara-negara anggota berkumpul untuk menyemak semula perjanjian antarabangsa - Peraturan Radio ITU. WRC bertujuan untuk mencapai konsensus mengenai pelbagai perubahan dalam Peraturan untuk menyelaraskan menggunakan spektrum dalam skala global.

Perubahan terhadap Peraturan Radio ITU akan menghasilkan perubahan dan / atau update untuk merancang spektrum kami dan kemungkinan perubahan dasar dan peraturan-peraturan yang boleh menjejaskan peruntukan kepada lebih daripada 40 perkhidmatan komunikasi radio dan keadaan teknikal, operasi dan peraturan untuk kegunaan frekuensi radio spektrum dan orbit satelit.

Penting untuk dicatat bahwa dalam rangka keseimbangan antara keperluan sering imperatif spektrum untuk mendapatkan kelulusan sehingga perniagaan tidak kehilangan peluang pasaran tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

WRC-11
1. Bagaimana untuk kita dapatkan UPDATE terbaru WRC ini?
2. Bolehkah kita mengambil bahagian dalam WRC bersama sama MCMC?

3. Adakah dibuka KEAHLIAN untuk kita sertai?
4. Adakah ini cara paling baik untuk SUARA kita sampai ke MCMC?

Segala galanya akan terjawab dalam kiriman selanjutnya.

No comments: